Zde naleznete odpovědi na časté otázky k problematice plánování, stavby a provozu domácího bazénu.

 

Na stránce ke stažení najdete ceník zvýhodněné série Oceapool a také příklady cenových kalkulací pro bazény Wood-Line.
Rádi Vám však zpracujeme individuální nabídku, ve které zohledníme aktuální akce, stačí vyplnit náš poptávkový formulář.

Důvodů je celá řada, od atraktivního vzhledu, přes kvalitu používaných materiálů až po variabilitu a jednoduchost montáže, podrobnější argumenty můžete najít zde.

V principu lze k dřevěným bazénům doplnit veškeré obvyklé bazénové příslušenství, některé typy najdete v sekci Příslušenství, viz horní menu.

Váš záměr můžeme konzultovat telefonicky nebo osobně, sejít se můžeme na místě plánované instalace bazénu nebo v naší vzorkové prodejně v Moravanech u Brna. Veškeré konzultace včetně zpracování cenové kalkulace nebo nabídkové studie jsou zdarma a nezávazné, v případě Vašeho zájmu vyplňte prosím poptávkový formulář..

Stavební příprava pro dřevěný bazén je jednoduchá, požadavkem je betonová podkladní deska tl. 15 cm vyztužená KARI sítí cca o 40 cm obvodově větší než je půdorys bazénu. Podrobnější informace můžete najít v dokumentaci pro stavební přípravu. Sekce Ke stažení

Ano, dřevěné konstrukční profily jsou impregnovány pro třídu rizika IV., tj. pro přímý kontakt se zeminou nebo sladkou vodou. Dřevěný bazén Wood-Line nebo Oceapool může být osazen jako plně zapuštěný, částečně zapuštěný nebo nadzemní, velmi časté jsou také instalace ve svahu.

Boční výztuhy přispívají ke stabilitě dlouhých stěn bazénu a používají se při osazení horní hrany bazénu více než 30 resp. 50 cm nad úrovní okolního terénu. Jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových profilů I 120 a je možno provést jejich opláštění dřevěnými deskami tak, aby nepůsobily rušivě.

Železobetonová podkladní deska je nezbytná v případě použití bočních výztuh, které jsou do ní zakotveny. Zapuštěný bazén může být v případě dostatečně únosného podloží osazen na dno z prostého betonu nebo na stabilní plochu ze zámkové dlažby. V tomto případě však bude nutnopočítat s prokreslení spár mezi dlaždicemi přes PVC fólii po napuštění vody.

Pro standardní bazénové vybavení (filtrace vč. automatické úpravy vody a vč. tepelného čerpadla) stačí přívod elektro zemním kabelem CYKY 3 x 2,5 mm2. Bazénové protiproudy a silnější elektroohřevy vyžadují obvykle třífázové připojení. Trvalý přívod tlakové vody není požadován, s výjimkou některých typů lamelového zakrytí. Samotný bazén není napojen na odpad, je však nutno řešit pravidelný proplach pískového filtru. Po dohodě se zákaznikem vyvedeme tento odpad pomocí flexihadice do příslušné vpusti.

V případě zájmu Vám můžeme zpracovat nabídku na provedení stavební přípravy, v převážné většině případů však bývá pro zákazníka mnohem výhodnější realizovat tyto práce svépomocí nebo prostřednictvím místní stavební firmy. V takových případech rádi poskytneme příslušnou asistenci a stavební přípravu po dokončení převezmeme.

Montáž dřevěného bazénu Wood-Line či Oceapool je otázkou několika dnů, časová náročnost závisí na velikosti a vybavení bazénu. Zprovozněný bazén zpravidla předáváme do týdne od zahájení montáže.

Ano, pro tyto účely je obzvláště vhodná řada Oceapool. Montáž dřevěné konstrukce se dá díky podrobnému návodu zvládnout, odborně náročnější je instalace bazénové fólie a kompletace filtračního okruhu. V případě zájmu můžeme rozsah naší dodávky individuálně dohodnout.

Kromě stavební přípravy a přístupu na pozemek ve smluvený den zajistit napuštění vody do bazénu. Doporučujeme napustit upravenou vodu z vodovodního řadu nikoliv ze studny. Pro urychlení je možno objednat dovezení příslušného objemu vody cisternou, vždy však z ověřeného zdroje.

Horní lem bazénu, který je nejvíce vystaven povětrnosti a působení bazénové vody, doporučujeme jednou ročně natřít olejovým nátěrem. Stěny bazénu natírání nepotřebují, v takovém případě se jejich barva časem změní na šedostříbrný odstín. Pokud si přejete jiný barevný tón, můžete také stěny bazénu natřít.

Péče o vodu je stejná jako u každého bazénu, je třeba kontrolovat a podle potřeby upravovat hodnotu pH a, zajistit pravidelnou filtraci a sanitaci vody. Doporučení a postupy najdete v uživatelském návodu, pro vyšší komfort můžete instalavat některý ze systémů automatické desinfekce a/nebo kontroly pH.

Při pasivním zazimování je potřeba snižit hladinu pod zpětné trysky a vypustit vodu z filtrační jednotky. Po první sezóně Vám při zazimování poskytneme bezplatnou asistenci, dále si tuto službu u nás můžete objednat nebo postupovat podle doporučení, viz sekce Ke staženi.